SIS-PTA Executive Committee 2023/2024

Hellen Manning

Chairperson

Celina Lim

Vice Chairperson

Lim Wan Ping

Vice Chairperson

Jennifer Tjen

Karen Tseng

Shulin Tan

Juan-Domingo Maurellet

Luna Lam

SIS-PTA Sub-Committee 2023/2024

Lilian Cheng

Eve Wong

Tyra Arrowsmith

Yang Jing (Claire)

Penny Siau

Jackie Chung

Karen Liu

Eva Zhang

Rachel Zhang

Jill Zhang

Qian Li Hua

Sisi Li

May Law

Wang Yihe